Back

werk7

Munich, Germany

ArchitectN-V-O Architekten, Munich - Germany
ProductLINIT P23/60/7, low iron, solar; LINIT P26/60/7, low iron, solar
Awards
  • German Design Award (2020)
PhotosIvana Bilz
Werk7